Ruim 40 jaar geleden hebben we bewust gekozen om als professional mensen van verschillende doelgroepen en culturen te helpen en te ondersteunen.

Zorgaanbod

Huishoudelijke Ondersteuning

De functie Huishoudelijke ondersteuning  is gericht op ondersteuning bij, of overnemen van huishoudelijke verrichtingen met inbegrip van enige begeleiding, ofwel activiteiten om het

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging is gericht op ondersteunen bij, of overnemen van lichaam gebonden zorg en het stimuleren, aanleren en opheffen of compenseren van tekorten van zelfredzaamheid.

Begeleiding

Begeleiding omvat ondersteunende activiteiten in verband met een somatische, psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap.

Dagbesteding

Varlik Zorg&Welzijn bied ook de mogelijkheid voor dagopvang/dagbesteding zowel voor mannen als vrouwen. Doelen van dagbesteding zijn o.a. Dag structuur brengen, Gezelligheid,

Zorg in de laatste levensfase

In de laatste levensfase wil men vaak liever thuis dan in een instelling verblijven. Met de juiste professionele begeleiding en zorg kan dit prima geregeld worden. Juist in deze

Waarom Varlik Zorg & Welzijn

Professional

40 jaar geleden de bewuste keuze gemaakt om als professional mensen van verschillende doelgroepen en culturen te helpen en te ondersteunen

Onderscheidend

Is een organisatie die zich onderscheid door multiculturele achtergrond zodat wij gemakkelijker dan anderen rekening kunnen houden

Multicultureel

Deskundigheid en betrokkenheid gecombineerd met kennis van diverse talen, culturen en religies

VISIE

Varlik Zorg & Welzijn wil er zijn voor mensen, al dan niet van allochtone afkomst, op het gebied van zorg en welzijn, waarbij persoonlijke, flexibele zorg met aandacht en respect voor de eigen taal en cultuur voorop staan , teneinde deze mensen weerbaarder te maken en zij de stap kunnen maken naar meer zelfstandigheid en integratie in de Nederlandse maatschappij.

MISSIE

Uitgangspunt voor Varlik Zorg&Welzijn is dat met het integratietraject zoals de laatste jaren gevolgd door allochtonen en (ambtelijke) instellingen niet is bereikt wat bedoeld was.

Varlik Zorg&Welzijn wil graag de brugfunctie tussen doelgroep en instanties ontwikkelen door het bieden van Zorg en Welzijn en meer.

Varlik Zorg&Welzijn staat voor het bieden van innovatieve (thuis)zorg en welzijnsdiensten aan de Nederlander van allochtone afkomst, teneinde de integratie van deze Nederlander te bevorderen en zodoende een brug te slaan tussen de wereld van de autochtone en allochtone Nederlander.

Geschiedenis

Ruim 40 jaar geleden hebben we als professionals bewust gekozen om mensen van verschillende doelgroepen en culturen te helpen en te ondersteunen binnen diverse zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen.

Hoewel Varlik Zorg & Welzijn sinds 2017 bestaat, beschikken we over ruim 40 jaar ervaring in de zorg- en welzijnssector. Het helpen, ondersteunen en waar nodig sturen van mensen is onze passie, en we streven ernaar deze voort te zetten met Varlik Zorg&Welzijn. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen aan de maatschappij.