Cliënttevredenheid

Elk jaar houden we een enquête om de cliënttevredenheid te meten. Wij scoren hier goed op, het eindcijfer in 2023 was een ruime 9. Dat heeft onder andere te maken met de kleinschaligheid van onze organisatie. Er is altijd veel tijd en aandacht voor elke cliënt.

Varlik Zorg & Welzijn laat zich bijstaan door een cliëntenraad. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar het kopje Cliëntenraad elders op deze website.