Voor bijna 40 jaar geleden de bewuste keuze gemaakt om als professional mensen van verschillende doelgroepen en culturen te helpen en te ondersteunen.

In onze huidige samenleving blijkt dat er steeds vaker mensen het tempo van het dagelijkse leven niet kunnen bijbenen en de noodzakelijke taken niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Als er dan ook sprake is van ziekte of handicap is het vragen van hulp soms onvermijdelijk.

Soms word in deze hulp voorzien door de zogenaamde mantelzorg, hulp en begeleiding vanuit eigen omgeving: familie, vrienden of buren. Helaas heeft niet iedereen een dergelijk netwerk om zich heen, bovendien is ook niet alle hulp te bieden door mantelzorgers. Voor veel vormen van zorg en hulpverlening kan men gebruik maken van diverse instanties en voorzieningen. In geval van ziekte en handicap kan er soms professionele hulp nodig zijn.

Hulp vragen, een vreemde “binnen” toelaten is niet gemakkelijk, zeker als men niet weet met welke vragen men waar aan moet kloppen. Als men dan ook de Nederlandse taal niet machtig is wordt het vragen en krijgen van de juiste hulp alleen maar moeilijker. Varlik Zorg&Welzijn wil daar in een brug zijn voor mensen die zoekende zijn naar de hulp. Ook hulpverleners die zoekende zijn naar hoe zij hun cliënten het beste kunnen helpen kunnen met hun vragen bij Varlik Zorg&Welzijn terecht.

Wij zijn ervan overtuigd dat er binnen de hulpverlening naast professionaliteit van de hulpverleners vooral behoefte is aan hulpverleners waar cliënten zich prettig, vertrouwd en begrepen voelen. Vertrouwen en communicatie zijn daarbij van het grootste belang, daarom werkt Varlik Zorg&Welzijn met medewerkers afkomstig uit culturen die letterlijk en figuurlijk de taal van de cliënt spreken en verstaan, zodat ieder zich in de eigen taal kan uiten.

Varlik Zorg&Welzijn is een organisatie die veel van de zorg en welzijn functies levert. Daarnaast is het een organisatie die zich onderscheid van anderen door onze multiculturele achtergrond waardoor wij gemakkelijker dan anderen rekening kunnen houden met, en de zorg kunnen afstemmen op de waarden en normen binnen culturen en religies.

De deskundigheid en betrokkenheid in de Zorg&Welzijn gecombineerd met onze kennis van diverse talen, culturen en religies creëert een goede basis voor het leveren van maatwerk binnen de door de Zorgkantoor en WMO gestelde kaders. In het bijzonder vertrouwen, openheid en kleinschaligheid zijn bij Varlik Zorg&Welzijn belangrijke begrippen.

De kennis van de diverse culturele en religieuze groeperingen in ons land en betrokkenheid bij de cliënten levert een rijke voedingsbodem voor het ontwikkelen van betere zorg en hulpverlening specifiek voor de diverse allochtone bevolkingsgroepen. Wij voelen dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we graag op ons nemen en waarin we steeds grote bereidheid en inzet zullen tonen om samen met de bestaande voorzieningen te komen tot een passend aanbod voor iedereen die hulp of zorg nodig heeft.