DUURZAAMHEID

Ook voor Varlik Zorg & Welzijn is duurzaamheid een belangrijk thema. Wij proberen onze footprint zo klein mogelijk te houden. We proberen op alle mogelijke manieren dit thema bij ons en onze medewerkers te laten leven.

Al onze ruimtes zijn voorzien van Ledverlichting en bij in gebruik neming van nieuwe ruimtes zorgen we dat er op korte termijn maatregelen worden genomen zodat ledverlichting en zuinig stoken de maatstaf is. Licht uit waar mogelijk en weinig of niet stoken in ruimtes die niet worden gebruikt. Waar mogelijk scheiden we ons afval.

Automatisering gaat ook in de zorg steeds verder. Hierdoor voorkomen we grote en dikke papieren dossiers. Door minder papier te gebruiken wordt het milieu minder belast. Documenten worden zo min mogelijk geprint. Zo werken we toe naar een papierloos kantoor.

Bij het verzorgen van cliënten gebruiken we niet meer materialen dan nodig en bij huishoudelijke ondersteuning stellen we ons de vraag welke schoonmaakmiddelen op een biologisch verantwoorde manier gebruikt kunnen worden.

Tijdens de verschillende werkoverleggen wordt er regelmatig aandacht besteed aan duurzaamheid om op die manier het onderwerp onder de aandacht te brengen en te houden.

Tot slot zijn we constant bezig de routes die onze medewerkers rijden zo efficiënt mogelijk in te delen.