CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan, waarin cliënten en vertegenwoordigers/familieleden zitting kunnen nemen, naast een vaste kern die extern is aangezocht.

De cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. Het advies heeft betrekking op het beleid, de procedures en de organisatie van Varlik Zorg & Welzijn gezien vanuit het oogpunt van de cliënt. De cliëntenraad helpt de directie om dat oogpunt voortdurend te zien en te zoeken.

De cliëntenraad is bereikbaar onder het volgende emailadres: info@varlikzorgenwelzijn.nl