Samenwerking

Varlik Zorg & Welzijn zoekt de samenwerking met professionele partijen om haar doelstellingen te bereiken en om optimaal te kunnen voldoen aan de vraag van mensen met een kwetsbaarheid.

  • Zorgverleners en huisartsen voor een optimale afstemming in de keten en het bundelen van faciliteiten.
  • Werkgevers en re-integratieorganisaties voor passend en duurzaam werk.
  • Gemeenten, samen met gemeenten en andere ketenpartners hebben we gedeelde ambities op het gebied van mentale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de psychisch kwetsbaren in onze samenleving.

Ziet u mogelijkheden voor samenwerking met Varlik Zorg & Welzijn die de wederzijdse doelstellingen kunnen versterken? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze directie via ons contactformulier of een mail te sturen naar info@varlikzorgenwelzijn.nl.