Klachtenregeling

Alle medewerkers van Varlik Zorg & Welzijn doen hun uiterste best om zo goed mogelijk te zorgen voor al onze cliënten. Wij doen dat met kennis van zaken, vol overgave en altijd in overleg en samenwerking met de cliënt en hun naasten. Goede zorg staat voorop, zodat de cliënt tevreden is. In bijna alle gevallen is dat ook zo. Maar zorg verlenen is en blijft mensenwerk.

Bent u ondanks alles ontevreden over onze zorgverlening of hebt u ideeën voor verbeteringen? Laat het ons dan alstublieft weten. Want wij willen graag onze zorg zo goed mogelijk doen en daar waar mogelijk verbeteren om u en andere cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wat is een klacht

Als cliënt kunt u eigenlijk over alles waar u niet tevreden over bent een klacht indienen. Ook wanneer u een probleem signaleert of een verbeterpunt over onze zorg- en dienstverlening wilt melden dan horen wij dit graag. Varlik Zorg & Welzijn ziet een klacht als een mogelijkheid om onze zorgverlening nog verder te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in

Bespreek uw zorgen of klacht eerst met de betreffende medewerker of uw cliëntcontactpersoon. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing. Wanneer u er samen niet uitkomt, dan kunt u naar de volgende stap.

 • Bespreek uw onvrede met de leidinggevende van de medewerker en zoek samen naar een oplossing. Mocht dit niet helpen dan kunt u naar de volgende stap.
 • Dien een formele schriftelijke klacht in bij Varlik Zorg & Welzijn. Dit kunt u sturen naar:
  Varlik Zorg en Welzijn
  Elferinksweg 13
  7545 KA Enschede

  U ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en u wordt op de hoogte gesteld van de voortgang van de afhandeling of oplossing van uw klacht. Uw klacht wordt behandeld door de directie van Varlik Zorg & Welzijn. Wij streven ernaar om elke klacht binnen 6 weken op te lossen. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

 • Bent u niet tevreden over de klachtbehandeling door Varlik Zorg & Welzijn dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg (VVG).

De Geschillencommissie Zorg

Mocht het uiteindelijk niet lukken om gezamenlijk de klacht op te lossen dan is er altijd de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
509 LP Den Haag
Tel: 070 – 310 53 80

De Geschillencommissie kan bemiddelen tussen u als cliënt en ons als zorgverlener. Aan het neerleggen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn wel kosten verbonden. Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.

Klachtenloket Zorg

Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijk landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor deskundige informatie en advies bij klachten over zorgverleners. De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over wat u het best kunt doen. Zij kunnen u ook in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener, zodat u samen een goede oplossing kunt vinden voor uw klacht.

U kunt voor advies op elk moment in de procedure (dus ook vooraf) met het klachtenloket contact opnemen:

Het klachtenloket Zorg
Telefoonnummer: 070 – 310 53 92
E-mail: Info@klachtenloket-zorg.nl
Website: www.klachtenloket-zorg.nl