Zorg in de laatste levensfase

In de laatste levensfase wil men vaak liever thuis dan in een instelling verblijven. Met de juiste professionele begeleiding en zorg kan dit prima geregeld worden. Juist in deze tijd is het misschien nog belangrijker dan op andere momenten dat de zorg precies op de wensen en behoeften aansluit. Varlik Zorg&Welzijn levert hierin altijd maatwerk in overleg met de cliënt en zijn directe omgeving.